MISCELLANEOUS WORKS

MISCELLANEOUS WORKS

Anuttaraprakāśapañcāśikā of Ādinātha Bhagavadbhaktistotra Bhairavapūjā Dakṣiṇamūrtistotra Devīkavacam Devīmahātmya Gorakṣaśataka Gurupādukastuti Kṛṣṇastuti Mahimnāpārākhyastotram (Vaiṣṇava?) Mahimnastuti Makundamālā Mahāprabhastava Mahopadeśaviṃśatikā Manīṣāpañcakaṃ of Śankara. Nītiśataka of Bhatṛharī. Śivarātrinirṇaya Stutikusumāñjalī of Jagaddhara Stutikusumāñjaliṭikā of Ratnakaṇṭha? Śukasunināstuti Viṣṇusahasranāma (Vaiṣṇava; from the Padmapurāṇa) Vairagyaśataka of Bhatṛharī. Vaiśeṣikasūtravṛtti (possibly)** Yāntracintāmaṇi. Advertisements Continue reading